Alle våre besøkende er pålagt å signere  Lekelands sin egenerklæring før de kan være i parken. Alle barn må ha signatur fra foreldre eller verge. Erklæringen kan lastes ned fra vår hjemmeside før besøk og tas med, eller du fyller den ut ved ankomst. Skjema  er gyldig i 1 år.  

Sikkerhetsregler hos Lekeland 

  • Før man entrer parken og skal alle ha gjennomgått og forstått Lekelands sine sikkerhetsregler.
  • Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre bortvisning fra parken.
  • Barn under 4 år må alltid ha med verge
  • Ved bursdagsfeiring må alltid en voksen vere til stede i parken
  • Etterkom alltid instrukser fra de ansatte.

 Generelle sikkerhetsråd: 

·       Tøm lommene før du begynner går inn i lekelandet 

·       Yttertøy og sko må plasserest i garderobe

·       Rene sokker må brukes – kjøpes i resepsjon

·       Tyggegummi, mat og drikke inn i lekelandet er forbudt. 

·       Løping er forbudt 

·       Vis hensyn til andre, spesielt de som er mindre enn deg selv. 

·       Hold deg innenfor ditt eget ferdighetsnivå.  

·       Land aldri med hodet først eller på hendene. 

·       Vask alltid hendene før du går ut av garderoben. 

 Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:  

·       Personer over 12 år  

Egenerklæring:  

·      Egenerklæringsskjema kan fylles ut før du ankommer Lekeland, ellers har vi skjema i resepsjonen 

·       Egenerklæringen må fylles ut av alle som skal leke i parken, 

·       Du kan legge til alle de du er foresatt for i samme egenerklæring. 

·       Egenerklæringen er gyldig i 12 måneder.